Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XXVII sesje (22.11.2016r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XXVII sesje /22.11.2016r./ [ 57 ]
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku - skan Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
16-11-10 07:29
Pastuszka Anna
0.92MB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
16-11-17 12:28
Pastuszka Anna
40.5KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Białej - skan Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Białej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 359
16-11-10 07:31
Pastuszka Anna
429.58KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Białej Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Białej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
16-11-17 11:51
Pastuszka Anna
31KB
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - skan Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
16-11-10 07:33
Pastuszka Anna
534.45KB
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
16-11-14 11:37
Pastuszka Anna
44.5KB
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017 - skan Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
16-11-10 07:34
Pastuszka Anna
339.6KB
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017 Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
16-11-14 11:38
Pastuszka Anna
32.5KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 - skan Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
16-11-10 07:36
Pastuszka Anna
2.22MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
16-11-14 12:34
Pastuszka Anna
508.5KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
16-11-10 07:42
Pastuszka Anna
337.53KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XVI/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.11.2015r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
16-11-14 12:44
Pastuszka Anna
28.5KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r. - skan Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
16-11-10 07:47
Pastuszka Anna
2.39MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
16-11-15 11:56
Pastuszka Anna
100.5KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - skan Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
16-11-10 07:50
Pastuszka Anna
1.25MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
16-11-15 12:10
Pastuszka Anna
60.5KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
16-11-10 07:55
Pastuszka Anna
827.47KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
16-11-14 13:13
Pastuszka Anna
31KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku - skan Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 429
16-11-10 08:01
Pastuszka Anna
4.66MB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 481
16-11-16 09:29
Pastuszka Anna
11.05MB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Zagórze- skan Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Zagórze- skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
16-11-10 08:03
Pastuszka Anna
605.8KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Zagórze Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Zagórze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
16-11-16 09:35
Pastuszka Anna
2.82MB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Smugi - skan Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Smugi - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
16-11-10 08:05
Pastuszka Anna
512.95KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Smugi Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Smugi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
16-11-16 10:03
Pastuszka Anna
2.37MB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk - skan Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
16-11-10 08:33
Pastuszka Anna
1MB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
16-11-16 10:05
Pastuszka Anna
5.54MB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec - skan Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
16-11-10 08:34
Pastuszka Anna
564.87KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
16-11-16 10:11
Pastuszka Anna
2.47MB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia - skan Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
16-11-10 08:36
Pastuszka Anna
640.29KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
16-11-16 10:12
Pastuszka Anna
2.66MB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw rondom położonym na terenie miasta Kłobucka - skan Projekt uchwały w sprawie nadania nazw rondom położonym na terenie miasta Kłobucka - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
16-11-15 11:09
Pastuszka Anna
1.71MB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw rondom położonym na terenie miasta Kłobucka Projekt uchwały w sprawie nadania nazw rondom położonym na terenie miasta Kłobucka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
16-11-16 11:25
Pastuszka Anna
3.84MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
16-11-10 08:43
Pastuszka Anna
1.89MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
16-11-14 13:21
Pastuszka Anna
108.5KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze przebiegającej na pograniczu obrębów ewidencyjnych Kamyk, Smugi i Łobodno, stanowiącej drogi wewnętrzne i odcinek drogi gminnej - skan Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze przebiegającej na pograniczu obrębów ewidencyjnych Kamyk, Smugi i Łobodno, stanowiącej drogi wewnętrzne i odcinek drogi gminnej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
16-11-10 08:45
Pastuszka Anna
812.61KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze przebiegającej na pograniczu obrębów ewidencyjnych Kamyk, Smugi i Łobodno, stanowiącej drogi wewnętrzne i odcinek drogi gminnej Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze przebiegającej na pograniczu obrębów ewidencyjnych Kamyk, Smugi i Łobodno, stanowiącej drogi wewnętrzne i odcinek drogi gminnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
16-11-14 13:25
Pastuszka Anna
63KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 191/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 maja 2012r.... - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 191/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 maja 2012r.... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
16-11-10 08:51
Pastuszka Anna
908.67KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 191/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 maja 2012r.... Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 191/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 maja 2012r....
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
16-11-15 12:23
Pastuszka Anna
60KB
Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
16-11-10 08:53
Pastuszka Anna
592.2KB
Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
16-11-15 12:28
Pastuszka Anna
48KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez osoby prawne niebędące jst lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli... - skan Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez osoby prawne niebędące jst lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
16-11-10 09:05
Pastuszka Anna
2.4MB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez osoby prawne niebędące jst lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli... Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez osoby prawne niebędące jst lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
16-11-15 12:41
Pastuszka Anna
148.5KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli... - skan Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
16-11-10 09:08
Pastuszka Anna
2.12MB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli... Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
16-11-15 12:48
Pastuszka Anna
97.5KB
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów... - skan Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
16-11-10 09:11
Pastuszka Anna
903.67KB
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów... Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
16-11-15 12:59
Pastuszka Anna
49.5KB
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
16-11-10 09:13
Pastuszka Anna
2.28MB
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
16-11-15 13:17
Pastuszka Anna
78.5KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 93/XII/2015 z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck... - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 93/XII/2015 z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia i wdrażania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck"... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
16-11-10 09:19
Pastuszka Anna
359.34KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 93/XII/2015 z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck... Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 93/XII/2015 z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia i wdrażania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck"...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
16-11-16 09:11
Pastuszka Anna
30KB
załącznik do projektu uchwały - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck załącznik do projektu uchwały - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 979
16-11-10 15:08
Pastuszka Anna
2.4MB
Załącznik I do Planu - Baza emisji.pdf Załącznik I do Planu - Baza emisji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
16-11-10 15:09
Pastuszka Anna
37.17KB
Załącznik II do Planu - Harmonogram i zestawienie działań Załącznik II do Planu - Harmonogram i zestawienie działań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
16-11-10 15:09
Pastuszka Anna
320.1KB
Załącznik III do Planu - Wyniki ankietyzacji Załącznik III do Planu - Wyniki ankietyzacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
16-11-10 15:10
Pastuszka Anna
608.12KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, zabudowanej budynkiem dworu wpisanym do rejestru zabytków - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, zabudowanej budynkiem dworu wpisanym do rejestru zabytków - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
16-11-17 10:14
Pastuszka Anna
516.49KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, zabudowanej budynkiem dworu wpisanym do rejestru zabytków Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, zabudowanej budynkiem dworu wpisanym do rejestru zabytków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
16-11-17 12:53
Pastuszka Anna
34.5KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 - skan Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
16-11-17 10:18
Pastuszka Anna
1.27MB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XXVII sesje (22.11.2016r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4713

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl