Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XXXVIII sesję (20.02.2018r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XXXVIII sesję (20.02.2018r.) [ 13 ]
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji - skan Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
18-02-02 08:56
Pastuszka Anna
255.41KB
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2018 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu - skan Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2018 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
18-02-02 08:58
Pastuszka Anna
286.02KB
Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego - skan Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
18-02-02 08:59
Pastuszka Anna
257.96KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych - skan Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
18-02-02 09:00
Pastuszka Anna
365.88KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
18-02-02 09:01
Pastuszka Anna
692.24KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się w całości odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Województwo Śląskie pod drogę wojewódzką - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się w całości odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Województwo Śląskie pod drogę wojewódzką - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
18-02-02 09:03
Pastuszka Anna
739.52KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie MOK im. Wł. Sebyły w Kłobucku na rzecz dotychczasowych najemców - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie MOK im. Wł. Sebyły w Kłobucku na rzecz dotychczasowych najemców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
18-02-02 09:05
Pastuszka Anna
510KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 527
18-02-02 09:08
Pastuszka Anna
359.57KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości, na własność Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości, na własność Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
18-02-02 09:09
Pastuszka Anna
382.43KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku - skan Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
18-02-02 09:11
Pastuszka Anna
658.66KB
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
18-02-08 07:32
Miłkowski Paweł
518.68KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
18-02-08 07:33
Miłkowski Paweł
1.73MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
18-02-08 07:34
Miłkowski Paweł
1.02MB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XXXVIII sesję (20.02.2018r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1238

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl