Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XL sesję (24.04.2018r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XL sesję (24.04.2018r.) [ 14 ]
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
18-04-12 13:27
Miłkowski Paweł
271.63KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
18-04-12 13:29
Miłkowski Paweł
262.58KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
18-04-12 13:48
Miłkowski Paweł
1.5MB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
18-04-12 13:51
Miłkowski Paweł
260.8KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
18-04-12 13:56
Miłkowski Paweł
1MB
Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Kłobuck instrumentem płatniczym Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Kłobuck instrumentem płatniczym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
18-04-12 13:58
Miłkowski Paweł
348.47KB
Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
18-04-12 14:03
Miłkowski Paweł
420.98KB
Projekt uchwały w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych ... Projekt uchwały w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
18-04-12 14:08
Miłkowski Paweł
390.02KB
Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
18-04-12 14:10
Miłkowski Paweł
338.3KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
18-04-12 14:11
Miłkowski Paweł
735.17KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Kłobucku Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
18-04-12 14:13
Miłkowski Paweł
470.41KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Białej Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Białej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
18-04-12 14:16
Miłkowski Paweł
482.82KB
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Kłobuck na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Kłobuck na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
18-04-12 14:01
Miłkowski Paweł
729.25KB
Wniosek Burmistrza Wniosek Burmistrza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
18-04-17 07:49
Miłkowski Paweł
109.56KB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XL sesję (24.04.2018r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1153

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl