Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XXVIII sesje (28.12.2016r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XXVIII sesje /28.12.2016r./ [ 24 ]
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 - skan Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
16-12-16 09:03
Pastuszka Anna
1.07MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
16-12-16 09:05
Pastuszka Anna
1.44MB
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2017 - skan Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2017 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326
16-12-16 09:08
Pastuszka Anna
16.45MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
16-12-16 09:10
Pastuszka Anna
3.85MB
załącznik nr 1 do projektu uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WPF - PROJEKT II - skan załącznik nr 1 do projektu uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WPF - PROJEKT II - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
16-12-27 12:57
Pastuszka Anna
0.93MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2017 - skan Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2017 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
16-12-16 09:11
Pastuszka Anna
3.03MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2017 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
16-12-19 11:28
Pastuszka Anna
119KB
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi... - skan Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
16-12-16 12:16
Pastuszka Anna
869.57KB
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi... Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
16-12-19 10:01
Pastuszka Anna
48KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dot. najemców - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dot. najemców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
16-12-16 09:17
Pastuszka Anna
365.48KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dot. najemców Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dot. najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
16-12-19 09:34
Pastuszka Anna
33KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
16-12-16 09:20
Pastuszka Anna
1.13MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
16-12-19 09:35
Pastuszka Anna
32.5KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości na własność gminy w drodze darowizny - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości na własność gminy w drodze darowizny - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
16-12-16 09:21
Pastuszka Anna
890.59KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości na własność gminy w drodze darowizny Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości na własność gminy w drodze darowizny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
16-12-19 09:36
Pastuszka Anna
31.5KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
16-12-16 09:23
Pastuszka Anna
750.92KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
16-12-19 09:37
Pastuszka Anna
31.5KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kłobuck na cele publiczne na rzecz Powiatu Kłobuckiego - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kłobuck na cele publiczne na rzecz Powiatu Kłobuckiego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
16-12-16 09:34
Pastuszka Anna
1.65MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kłobuck na cele publiczne na rzecz Powiatu Kłobuckiego Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kłobuck na cele publiczne na rzecz Powiatu Kłobuckiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
16-12-19 09:40
Pastuszka Anna
34.5KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
16-12-16 09:36
Pastuszka Anna
735.99KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
16-12-19 09:42
Pastuszka Anna
374KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Biała, obręb Biała Górna - skan Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Biała, obręb Biała Górna - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
16-12-16 09:38
Pastuszka Anna
1.23MB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Biała, obręb Biała Górna Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Biała, obręb Biała Górna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
16-12-19 09:44
Pastuszka Anna
839.5KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 242/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck... - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 242/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
16-12-27 12:53
Pastuszka Anna
473.52KB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XXVIII sesje (28.12.2016r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1896

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl