Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XXIV sesje (30.08.2016r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XXIV sesję /30.08.2016r./ [ 24 ]
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
16-08-17 09:32
Pastuszka Anna
291.65KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
16-08-18 09:25
Pastuszka Anna
28.5KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
16-08-17 09:34
Pastuszka Anna
1.47MB
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 - skan Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
16-08-17 09:35
Pastuszka Anna
3.06MB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna - skan Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
16-08-17 09:38
Pastuszka Anna
3.47MB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
16-08-22 11:12
Pastuszka Anna
122.5KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej - skan Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
16-08-17 09:40
Pastuszka Anna
1.27MB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
16-08-22 11:56
Pastuszka Anna
30KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego - skan Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
16-08-17 09:42
Pastuszka Anna
1.5MB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
16-08-22 12:02
Pastuszka Anna
31KB
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - skan Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
16-08-17 09:44
Pastuszka Anna
494.2KB
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
16-08-17 10:36
Pastuszka Anna
315.5KB
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów ... - skan Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów ... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
16-08-17 09:47
Pastuszka Anna
0.91MB
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów ... Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
16-08-17 10:42
Pastuszka Anna
49.5KB
Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
16-08-17 09:49
Pastuszka Anna
365.38KB
Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
16-08-17 10:52
Pastuszka Anna
34KB
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
16-08-17 09:51
Pastuszka Anna
2.62MB
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
16-08-17 12:33
Pastuszka Anna
87KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2016 roku - skan Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2016 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
16-08-17 09:53
Pastuszka Anna
1.12MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2016 roku Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
16-08-17 12:30
Pastuszka Anna
56.5KB
Projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Gminy Kłobuck Stypendium Burmistrza Kłobucka ... - skan Projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Gminy Kłobuck Stypendium Burmistrza Kłobucka ... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 452
16-08-18 08:47
Pastuszka Anna
1.78MB
Projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Gminy Kłobuck Stypendium Burmistrza Kłobucka ... Projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Gminy Kłobuck Stypendium Burmistrza Kłobucka ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1261
16-08-22 13:46
Pastuszka Anna
28.47KB
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie zlecenia do realizacji zadania własnego Gminy Kłobuck w zakresie budowy kanalizacji w Białej ul. Polna Gminie Mykanów - skan Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie zlecenia do realizacji zadania własnego Gminy Kłobuck w zakresie budowy kanalizacji w Białej ul. Polna Gminie Mykanów - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
16-08-18 08:52
Pastuszka Anna
265.22KB
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie zlecenia do realizacji zadania własnego Gminy Kłobuck w zakresie budowy kanalizacji w Białej ul. Polna Gminie Mykanów
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie zlecenia do realizacji zadania własnego Gminy Kłobuck w zakresie budowy kanalizacji w Białej ul. Polna Gminie Mykanów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
16-08-18 09:01
Pastuszka Anna
27KB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XXIV sesje (30.08.2016r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1827

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl