Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XXXII sesję (27.06.2017r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XXXII sesję /27.06.2017r./ [ 16 ]
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 22 marca 2017r. na działalność Burmistrza Kłobucka - Jerzego Zakrzewskiego Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 22 marca 2017r. na działalność Burmistrza Kłobucka - Jerzego Zakrzewskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
17-06-14 13:27
Miłkowski Paweł
1.23MB
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok 2016 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-06-14 13:28
Miłkowski Paweł
239.48KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
17-06-14 13:29
Miłkowski Paweł
301.62KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-06-14 13:30
Miłkowski Paweł
269.44KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
17-06-14 13:31
Miłkowski Paweł
296.2KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
17-06-14 13:33
Miłkowski Paweł
1.22MB
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
17-06-14 13:34
Miłkowski Paweł
1.81MB
załącznik nr 5 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017 załącznik nr 5 do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
17-06-19 15:27
Pastuszka Anna
400.71KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 450/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis w zakresie nowych inwestycji... Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 450/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis w zakresie nowych inwestycji...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
17-06-14 13:36
Miłkowski Paweł
483KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 451/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy zmienionej... Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 451/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy zmienionej...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
17-06-14 13:38
Miłkowski Paweł
358.84KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Kłobucku Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-06-14 13:39
Miłkowski Paweł
368.68KB
Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi Żłobka Gminnego w Kłobucku Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi Żłobka Gminnego w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
17-06-14 13:40
Miłkowski Paweł
357.02KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej położonej na terenie miejscowości Biała Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej położonej na terenie miejscowości Biała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
17-06-14 13:41
Miłkowski Paweł
663.64KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
17-06-14 13:42
Miłkowski Paweł
582.1KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
17-06-14 13:43
Miłkowski Paweł
475.65KB
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku złożonej w dniu 10 kwietnia 2017r. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku złożonej w dniu 10 kwietnia 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
17-06-23 10:08
Pastuszka Anna
446.88KB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XXXII sesję (27.06.2017r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1411

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl