Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XXX sesję (21.03.2017r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XXX sesję /21.03.2017/ [ 13 ]
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
17-03-09 12:58
Miłkowski Paweł
49.34MB
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
17-03-09 12:59
Miłkowski Paweł
7.82MB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 737
17-03-09 13:00
Miłkowski Paweł
527.59KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
17-03-09 13:02
Miłkowski Paweł
3.21MB
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych... Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
17-03-09 13:04
Miłkowski Paweł
1.92MB
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klas pierwszych... Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klas pierwszych...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
17-03-09 13:06
Miłkowski Paweł
1.55MB
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
17-03-09 13:08
Miłkowski Paweł
2.8MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie użytkowania wieczystego i odpłatne nabycie budynku Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie użytkowania wieczystego i odpłatne nabycie budynku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
17-03-09 13:09
Miłkowski Paweł
872.94KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
17-03-09 13:10
Miłkowski Paweł
1.41MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 220/XXV/2016 rady Miejskiej w kłobucku z dnia 11.10.2016 r w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat... Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 220/XXV/2016 rady Miejskiej w kłobucku z dnia 11.10.2016 r w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
17-03-09 13:24
Miłkowski Paweł
1.15MB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
17-03-09 13:25
Miłkowski Paweł
2.72MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
17-03-09 13:26
Miłkowski Paweł
7.89MB
załącznik nr 1 do Statutu - mapa Miasta i Gminy Kłobuck załącznik nr 1 do Statutu - mapa Miasta i Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
17-03-20 13:43
Pastuszka Anna
829.61KB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XXX sesję (21.03.2017r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1443

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl