Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XXV sesje (11.10.2016r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XXV sesje /11.10.2016r./ [ 9 ]
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 - skan Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2016 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
16-09-23 12:34
Pastuszka Anna
2.1MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XVIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
16-09-23 12:35
Pastuszka Anna
1.2MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
16-09-23 12:37
Pastuszka Anna
1.03MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
16-09-23 12:38
Pastuszka Anna
470.36KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
16-09-23 12:40
Pastuszka Anna
831.78KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 198/XXII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 198/XXII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
16-09-27 11:45
Pastuszka Anna
356.77KB
Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej - skan Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
16-09-27 11:48
Pastuszka Anna
2.8MB
Projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieszkańców gminy Kłobuck stypendium Burmistrza Kłobucka w ramach Lokalnego Programu... - skan Projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieszkańców gminy Kłobuck stypendium Burmistrza Kłobucka w ramach Lokalnego Programu... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
16-09-28 09:41
Pastuszka Anna
1.14MB
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości - skan Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
16-09-28 09:49
Pastuszka Anna
1.2MB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XXV sesje (11.10.2016r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1311

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl