Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XLV sesję (18.09.2018r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XLV sesję (18.09.2018r.) [ 19 ]
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich w Gminie Kłobuck na lata 2019-2021 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich w Gminie Kłobuck na lata 2019-2021"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
18-09-10 15:00
Pastuszka Anna
7.43MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Zagórze Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Zagórze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
18-09-10 15:02
Pastuszka Anna
4.26MB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Lgocie przy ul. Częstochowskiej Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Lgocie przy ul. Częstochowskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
18-09-10 15:03
Pastuszka Anna
3.24MB
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
18-09-10 15:05
Pastuszka Anna
3.34MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze przetargu na okres 10 lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck, położonej w Łobodnie przy ul. Prusa Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze przetargu na okres 10 lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck, położonej w Łobodnie przy ul. Prusa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
18-09-10 15:08
Pastuszka Anna
366.44KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przekazanych w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury... Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przekazanych w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
18-09-10 15:10
Pastuszka Anna
549.3KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
18-09-10 15:12
Pastuszka Anna
751.87KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej - wariant I i wariant II  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej - wariant I i wariant II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
18-09-10 15:14
Pastuszka Anna
2.55MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Kłobuck, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Kłobuck, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
18-09-10 15:15
Pastuszka Anna
501.14KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 414/XXXIX/2018 z dnia 27.03.2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2018 roku Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 414/XXXIX/2018 z dnia 27.03.2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
18-09-10 15:18
Pastuszka Anna
325.49KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu Anioł Stróż dla Seniora ... Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu "Anioł Stróż dla Seniora" ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
18-09-10 15:19
Pastuszka Anna
444.24KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu Kłobuckie Centrum Usług Społecznych ...  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu "Kłobuckie Centrum Usług Społecznych" ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
18-09-10 15:20
Pastuszka Anna
431.31KB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
18-09-10 15:21
Pastuszka Anna
1.13MB
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck w 2020 roku Projekt uchwały w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
18-09-10 15:23
Pastuszka Anna
2.4MB
Projekt uchwały uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Projekt uchwały uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
18-09-10 15:27
Pastuszka Anna
288.24KB
Aktualizacja Uzasadnienia do projektu uchwały Aktualizacja Uzasadnienia do projektu uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
18-09-14 13:09
Miłkowski Paweł
268.96KB
Projekt uchwały uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Kłobucka dla najzdolniejszych uczniów i studentów mieszkańców Gminy Kłobuck oraz określenia zasad ich przyznawania Projekt uchwały uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Kłobucka dla najzdolniejszych uczniów i studentów mieszkańców Gminy Kłobuck oraz określenia zasad ich przyznawania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
18-09-10 15:28
Pastuszka Anna
293.47KB
Aktualizacja Uzasadnienia do projektu uchwały Aktualizacja Uzasadnienia do projektu uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
18-09-14 13:08
Miłkowski Paweł
274.58KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata... Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
18-09-11 14:01
Miłkowski Paweł
468.24KB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XLV sesję (18.09.2018r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1325

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl