Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XXXIII sesję (16.08.2017r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały z XXXIII sesji z dnia 16.08.2017r. [ 8 ]
Uchwała Nr 335/XXXIII/2017 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017 Uchwała Nr 335/XXXIII/2017 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
17-08-22 11:15
Miłkowski Paweł
1.59MB
Uchwała Nr 336/XXXIII/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck Uchwała Nr 336/XXXIII/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
17-08-22 11:19
Miłkowski Paweł
170.99KB
Uchwała Nr 337/XXXIII/2017 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck Uchwała Nr 337/XXXIII/2017 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1149
17-08-22 11:21
Miłkowski Paweł
2.59MB
Uchwała Nr 338/XXXIII/2017 w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego, obow. wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych... Uchwała Nr 338/XXXIII/2017 w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego, obow. wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
17-08-22 11:23
Miłkowski Paweł
224.99KB
Uchwała Nr 339/XXXIII/2017 w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Gminy Kłobuck Uchwała Nr 339/XXXIII/2017 w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
17-08-22 11:24
Miłkowski Paweł
147.84KB
Uchwała Nr 340/XXXIII/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Spichlerzowej Uchwała Nr 340/XXXIII/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Spichlerzowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
17-08-22 11:25
Miłkowski Paweł
469.13KB
Uchwała Nr 341/XXXIII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie MOK im. Wł. Sebyły w Kłobuck... Uchwała Nr 341/XXXIII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie MOK im. Wł. Sebyły w Kłobuck...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
17-08-22 11:28
Miłkowski Paweł
286.99KB
Uchwała Nr 342/XXXIII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu ... Uchwała Nr 342/XXXIII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
17-08-22 11:29
Miłkowski Paweł
3.13MB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XXXIII sesję (16.08.2017r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1186

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl