Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XXIX sesję (07.02.2017r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XXIX sesję (07.02.2017r.) [ 17 ]
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
17-01-20 13:25
Miłkowski Paweł
257.62KB
Załącznik nr 1 - STRATEGIA ROZWOJU GMINY KŁOBUCK NA LATA 2016-2026
Załącznik nr 1 - STRATEGIA ROZWOJU GMINY KŁOBUCK NA LATA 2016-2026
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1716
17-01-20 13:28
Miłkowski Paweł
2.7MB
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2017 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2017 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
17-01-24 13:18
Miłkowski Paweł
281.19KB
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
17-01-24 13:20
Miłkowski Paweł
672.44KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 233/XXVII/2016 z dnia 22 listopada 2016 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 233/XXVII/2016 z dnia 22 listopada 2016 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
17-01-24 13:22
Miłkowski Paweł
1.88MB
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania diet dla przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów w Gminie Kłobuck Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania diet dla przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów w Gminie Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
17-01-25 13:45
Pastuszka Anna
546.5KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kłobuck na lata 2014-2017 Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kłobuck na lata 2014-2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
17-01-24 13:58
Miłkowski Paweł
1.95MB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Biała Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Biała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
17-01-24 14:00
Miłkowski Paweł
742.86KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Biała Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Biała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
17-01-24 14:01
Miłkowski Paweł
780.39KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przekazanych w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kłobucku na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przekazanych w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kłobucku na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
17-01-24 14:05
Miłkowski Paweł
471.53KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
17-01-24 14:06
Miłkowski Paweł
368.73KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
17-01-24 14:11
Miłkowski Paweł
500.24KB
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
17-01-24 14:13
Miłkowski Paweł
0.96MB
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017 - skan Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
17-01-25 08:50
Pastuszka Anna
1.21MB
Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Kłobuck do nowego ustroju szkolnego - skan Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Kłobuck do nowego ustroju szkolnego - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 892
17-01-25 11:24
Pastuszka Anna
2.16MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
17-01-25 08:58
Pastuszka Anna
4.11MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
17-02-06 12:48
Pastuszka Anna
1.42MB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XXIX sesję (07.02.2017r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1624

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl