Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XVIII sesje (29.12.2015r.)


Informacja o stanie środowiska w województwie śląskim dostępna na stronie internetowej www.katowice.wios.gov.pl

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XVIII sesję /29.12.2015r./ [ 15 ]
Projekt uchwały w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka - skan Projekt uchwały w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
15-12-29 12:25
Pastuszka Anna
292.33KB
Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu Aktywna integracja powiatu kłobuckiego ... wraz z danymi dot. realizacji programu - skan Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" ... wraz z danymi dot. realizacji programu - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
15-12-29 12:24
Pastuszka Anna
595.43KB
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpł. nabycie użytk. wiecz. nieruch. grunt. na własność Gminy Kłobuck oraz nieodpł. obciążenie służeb. przesyłu nabywanej nieruch. na rzecz PKP Utrzymanie sp. z o.o. i jej następców prawnych Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpł. nabycie użytk. wiecz. nieruch. grunt. na własność Gminy Kłobuck oraz nieodpł. obciążenie służeb. przesyłu nabywanej nieruch. na rzecz PKP Utrzymanie sp. z o.o. i jej następców prawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
15-12-29 12:19
Pastuszka Anna
873.42KB
Projekt uchwały w sprawie: budżetu Gminy Kłobuck na rok 2016 - skan Projekt uchwały w sprawie: budżetu Gminy Kłobuck na rok 2016 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 577
15-12-29 12:16
Pastuszka Anna
13.77MB
wersja II załącznika nr 6a do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kłobuck - plan limitu środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2016 oraz funduszu sołeckiego na rok 2016 - skan wersja II załącznika nr 6a do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kłobuck - plan limitu środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2016 oraz funduszu sołeckiego na rok 2016 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
15-12-29 12:44
Pastuszka Anna
243.08KB
Uchwała nr 4200/VI/189/2015 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - skan Uchwała nr 4200/VI/189/2015 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
15-12-29 12:41
Pastuszka Anna
697.54KB
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
15-12-29 12:12
Pastuszka Anna
1MB
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
15-12-29 12:10
Pastuszka Anna
528.25KB
Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borowianka na lata 2016-2022 - skan Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borowianka na lata 2016-2022 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 692
15-12-29 12:09
Pastuszka Anna
5.93MB
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
15-12-29 12:04
Pastuszka Anna
4.22MB
Uchwała nr 4200/VI/193/2015 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 - skan Uchwała nr 4200/VI/193/2015 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
15-12-29 12:38
Pastuszka Anna
0.92MB
Projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej - skan Projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326
15-12-29 12:02
Pastuszka Anna
4.9MB
Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr 275/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy - skan Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr 275/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
15-12-29 12:00
Pastuszka Anna
299.05KB
Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 22/V/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 22/V/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
15-12-29 11:59
Pastuszka Anna
1.33MB
Projekt uchwały w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2015 - skan Projekt uchwały w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2015 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
15-12-29 11:57
Pastuszka Anna
0.92MB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XVIII sesje (29.12.2015r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1616

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl