Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty uchwał na XLII sesję (26.06.2018r.)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Projekty uchwał na XLII sesję (26.06.2018r.) [ 16 ]
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 - skan Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
18-06-14 11:34
Pastuszka Anna
266KB
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 - skan Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
18-06-14 11:42
Pastuszka Anna
347.07KB
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami publicznymi w zakresie przebudowy drogi powiatowej - skan Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami publicznymi w zakresie przebudowy drogi powiatowej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
18-06-14 11:44
Pastuszka Anna
382.45KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 - skan Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
18-06-14 11:44
Pastuszka Anna
3.15MB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
18-06-14 11:46
Pastuszka Anna
1.28MB
Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka - skan Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
18-06-14 11:48
Pastuszka Anna
484.44KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Kłobucku - skan Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
18-06-14 11:49
Pastuszka Anna
407.48KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 301/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Gminnemu w Kłobucku - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 301/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Gminnemu w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
18-06-14 11:50
Pastuszka Anna
504.4KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 424/XL/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 424/XL/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
18-06-14 11:52
Pastuszka Anna
391.6KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
18-06-14 11:54
Pastuszka Anna
449.01KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck - skan Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
18-06-14 11:55
Pastuszka Anna
513.46KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
18-06-14 11:59
Pastuszka Anna
748.69KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Osoki Pustkowie - skan Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Osoki Pustkowie - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
18-06-14 12:04
Pastuszka Anna
746.64KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Libidzy przy ulicy Kłobuckiej - skan Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Libidzy przy ulicy Kłobuckiej - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
18-06-14 12:05
Pastuszka Anna
1.04MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców - skan Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
18-06-14 12:11
Pastuszka Anna
3.24MB
Projekt uchwały w sprawie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Projekt uchwały w sprawie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
18-06-14 14:28
Miłkowski Paweł
409.83KB

Redakcja strony: Projekty uchwał na XLII sesję (26.06.2018r.)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1231

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl